Feel Good Innergy
Business Consultancy

Feel Good Innergy zet de  zaken overzichtelijk én inzichtelijk voor u op een rij.Werkgevers en ondernemers kunnen bij adviesburo Feel Good Innergy terecht indien zij een second opinion wensen bij het nemen van beslissingen en vraagstukken of meer duidelijkheid willen verkrijgen over een aanwezig onderbuikgevoel in een bepaalde situatie.


Methodiek
Feel Good Innergy gebruikt een eigen methodiek voor haar consulten. Een methodiek op basis van empathie die het mogelijk maakt een karakterschets neer te leggen van de persoon met de daarbij behorende kernkwaliteiten en struikelblokken, zowel mentaal als fysiek.

De expertise van Feel Good Innergy wordt regelmatig binnen het bedrijfsleven ingezet.

Overwegingen
Bijvoorbeeld als u zelf nog bepaalde overwegingen moet maken voordat u een beslissing neemt met een potentiële zakenpartner in zee te gaan.  

Maar ook bij de volgende HR-vraagstukken:

Sollicitatieprocedures
Wie van de resterende sollicitanten past nu het beste binnen de organisatie, de afdeling of bij de directe collega waar hij/zij intensief mee moet gaan samenwerken?
Welke man/vrouw bezit de meeste talenten en capaciteiten voor deze functie?

Trajecten van langdurig verzuim en re-integratie van personeel 
Feel Good Innergy kan een goede bijdrage leveren door inzicht te geven in de onderliggende problematiek van uw werknemer bij langdurig (ziekte)verzuim.
Zodoende  kunt u tot een betere overweging komen of deze man/vrouw nog wel op de juiste plaats zit binnen uw organisatie of dat bij- c.q. omscholing een beter alternatief is.

Persoonlijke ontwikkeling
Een persoonlijk ontwikkeltraject voor die werknemer of leidinggevende waarvan u denkt dat hij of zij meer potentie in zich heeft, de juiste kennis heeft maar dit zich desondanks nog niet ten volle manifesteert. Op basis van de gehanteerde methodiek kan er gewerkt worden aan een duurzaam bewustwordingsproces in denken, voelen én handelen.


Heeft u behoefte aan meer informatie over hoe Feel Good Innergy binnen uw organisatie op een efficiënte wijze ingezet kan worden? Ga dan naar de contactpagina en stuur een mail of bel direct voor een vrijblijvend gesprek.